1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.Vuonsam.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH TM-DV XNK Tân Khải Hoàn.

Chính Sách này mô tả cách Công Ty Tân Khải Hoàn tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Công Ty Tân Khải Hoàn (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Công Ty Tân Khải Hoàn được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Công Ty Tân Khải Hoàn.

2. Quy định cụ thể

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin, 

- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại Công Ty Tân Khải Hoàn, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch 

- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Công Ty Tân Khải Hoàn không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
- Khách Hàng đồng ý cho Công Ty Tân Khải Hoàn ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Công Ty Tân Khải Hoàn; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Công Ty Tân Khải Hoàn cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”).

2- Phạm vi sử dụng thông tin 

- Công Ty Tân Khải Hoàn có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
- Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Công Ty Tân Khải Hoàn;
- Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Công Ty Tân Khải Hoàn, các website khác của Công ty TNHH TM - DV XNK Tân Khải Hoàn, hoặc ngược lại;
- Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Công Ty Tân Khải Hoàn;
- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

3- Thời gian lưu trữ thông tin 

- Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Công Ty Tân Khải Hoàn đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công Ty Tân Khải Hoàn.

- Công Ty Tân Khải Hoàn có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Công Ty Tân Khải Hoàn cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Công Ty Tân Khải Hoàn. Khi thu thập dữ liệu, Công Ty Tân Khải Hoàn thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

- Các thông tin thanh toán của Khách Hàng được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ(số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Công Ty Tân Khải Hoàn. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của Công Ty Tân Khải Hoàn.
- Công Ty Tân Khải Hoàn không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Công Ty Tân Khải Hoàn.
- Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Bạn để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Chúng Tôi lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Bạn đóng tài khoản trên Công Ty Tân Khải Hoàn. Sau khi thời hạn này kết thúc, Chúng Tôi sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

- Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Công Ty Tân Khải Hoàn, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Công Ty Tân Khải Hoàn, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 

CTY TNHH TM-DV-XNK TÂN KHẢI HOÀN

MST: 0311124167

ĐT: 0972.00.55.66 - (028)6262 5599

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. 

Quý khách có quyền liên hệ với chúng tôi để được tiếp cận, xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về Dinhkhuy.ginseng@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Công Ty Tân Khải Hoàn không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Công Ty Tân Khải Hoàn cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
- Ngoài các trường hợp nêu trên, Công Ty Tân Khải Hoàn sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công Ty Tân Khải Hoàn cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
- Công Ty Tân Khải Hoàn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

   * Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Công Ty Tân Khải Hoàn có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Công Ty Tân Khải Hoàn tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Công Ty Tân Khải Hoàn sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
   * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Công Ty Tân Khải Hoàn: Công Ty Tân Khải Hoàn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các công ty thành viên của Tập Đoàn VinGroup, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Công Ty Tân Khải Hoàn. Việc chia sẻ này giúp Công Ty Tân Khải Hoàn có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty thành viên của Tập Đoàn Vingroup và các công ty liên kết của Công Ty Tân Khải Hoàn được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
   * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Công Ty Tân Khải Hoàn: Công Ty Tân Khải Hoàn có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Công Ty Tân Khải Hoàn cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
   * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Công Ty Tân Khải Hoàn sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
   * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Công Ty Tân Khải Hoàn có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Công Ty Tân Khải Hoàn sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.