Hotline: 028.6262.5599 - 0972.00.55.66

Sâm Dây (Hồng Đảng Sâm)

SÂM DÂY (HỒNG ĐẢNG SÂM). Sâm dây được lấy từ Kontum. Tác dụng của sâm dây: Sâm có tác dụng tăng sức. Thực nghiệm cho thấy sâm Komtum ...

Sâm Dây Khô
600.000 VNĐ
Sâm Dây Tươi
300.000 VNĐ